(Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej – Program Konferencji

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową (Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej. Organizatorami wydarzenia są: Sekcja Stroju Ludowego działająca przy ZG PTL, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie.

PROGRAM KONFERENCJI:

11.10.2019 (piątek)

09.00- 09.10Powitanie i rozpoczęcie obrad
SESJA I, prowadzenie sesji: Aleksandra Paprot-Wielopolska
09.10-09.30Klára Brožovičová, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w KatowicachAn Ethnological Probe into the Transmission of Tradition of Folk Costume Wearing in South Moravia (Czech Republic)
09.30-09.50 Elżbieta Piskorz-BranekovaPróby odtworzenia i reaktywacji stroju do dziś nienazwanego przez etnografów, a  noszonego  na  terenie obecnego powiatu wołomińskiego
09.50-10.10 Olena Kozakevych, Instytut Etnologii Państwowej Akademii Nauk Ukrainy we LwowieKobiece nakrycia głowy w strojach ludowych Pokucia w końcu XIX – początku XXI w. – czepce ażurowe: tradycyjne techniki i cechy artystyczne, rekonstrukcja współczesna (w oparciu o materiały badań terenowych autorki)
10.10-10.30 Stanisława Trebunia-Staszel, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Jagielloński w KrakowieTego u nos nigdy nie było”. Rekonstrukcje i transpozycje w kontekście współczesnego stroju podhalańskiego
10.30-10.50Anna Drożdż, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w KatowicachArchiwum fotograficzne PAE, czyli gdzie szukać inspiracji?
10.50-11.10Dyskusja
11.10-11.30Przerwa kawowa
SESJA II, prowadzenie sesji: Mariola Tymochowicz
11.30-11.50Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Kamila Gillmeister, Fabryka Sztuk w TczewieTrudne rekonstrukcje stroju kociewskiego
11.50-12.10Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w PoznaniuOd podszewki. Rekonstrukcje strojów ludowych na przykładzie stroju bamberskiego i kościańskiego – uwagi praktyka
12.10-12.30Paweł Całka, Urząd Gminy w KołbieliPrzywrócenie kompletności stroju tradycyjnego z parafii Kołbiel, południowo-wschodnie Mazowsze
12.30-12.50 Anna Czachorowska, Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieRekonstrukcja czy konstrukcja – uwagi do historii powojennych badań nad strojem Warmiaków i Mazurów
12.50-13.10Aleksandra Paprot-Wielopolska, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”we WrocławiuRekonstrukcje i kreacje strojów ludowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako przejaw kształtujących się tożsamości lokalnych i regionalnych
13.10-13.30Dyskusja
13.30-15.00Obiad
SESJA III, prowadzenie sesji: Anna Weronika Brzezińska
15.00-15.20 Katarzyna Ignas, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-ParkowySatysfakcjonująca praca u podstaw. Przykłady modeli strojów folklorystycznych estradowych zrekonstruowanych w oparciu o kolekcję strojów ludowych Muzeum w Przeworsku
15.20-15.40Tymoteusz Król, Stowarzyszenie „Wilamowianie”, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu WarszawskiegoTe stroje to się nadają na Facebooka”. Kanoniczność poszczególnych elementów stroju wilamowskiego oczami jego użytkowniczek
15.40-16.00Dorota Angutek, Instytut Socjologii, Uniwersytet ZielonogóskiLudowe stroje krajniackie a strój krajeński wytworzony współcześnie. Sprawozdanie z badań terenowych i archiwalnych 2017–2019
16.00-16.20Mariola Tymochowicz, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LubliniePrzeobrażenia ludowych strojów scenicznych na Lubelszczyźnie
16.20-16.40Dyskusja
16.40-17.00Przerwa kawowa
17.00-19.00WRASZTATY 
19.00-22.00Kolacja

12.10.2019 (sobota)

09.00- 09.10Powitanie i rozpoczęcie obrad
SESJA IV, prowadzenie sesji: Aleksandra Paprot-Wielopolska
09.10-09.30Magdalena FołtaWspółczesne wykorzystanie elementów stroju i wzornictwa chazackiego
09.30-09.50 Justyna Majerska-Sznajder, Stowarzyszenie „Wilamowianie”, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu WarszawskiegoBantuł, mantuł, ibercijer” czyli o współczesnym, wilamowskim stroju męskim
09.50-10.10 Alicja GniazdowskaCzy piekielnica może być spódnicą?
10.10-10.30 Aleksandra Pluta, Podlaskie Muzeum Kultury LudowejKrajka jako element stroju
10.30-10.50Patryk Rutkowski, ETNOszafa s.c Anna Piech, Patryk RutkowskiEkspansyjna tożsamość – strój na pograniczu lachowsko-pogórzańskim
10.50-11.10dyskusja
11.10-11.30przerwa kawowa
SESJA V, prowadzenie sesji: Mariola Tymochowicz
11.30-11.50Grzegorz Ślesicki, Par. rzymsko-katolicka pw. św. Andrzeja Apostoła, Diecezja PłockaStrój ziemi zawkrzeńskiej – przebieg rekonstrukcji, zdobnictwo i współpraca w zakresie popularyzacji
11.50-12.10Maciej Jastrzębski, Towarzystwo Ziemi UrzędowskiejOpis stroju ludności Urzędowa i okolic na przełomie XIX i XX wieku – problemy współczesnego badacza strojów ludowych
12.10-12.30Elżbieta Oficjalska, Muzeum Wsi OpolskiejStrój wspólnoty herrnhutów na przykładzie Gnadenfeld (Pawłowiczki) na Górnym Śląsku
12.30-12.50 Ewa Cudzich, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w KatowicachStrój górali Beskidu Śląskiego – trwanie, naśladownictwo, innowacja
12.50-13.10Magdalena Toboła-Feliks, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze o/CieszynRekonstrukcje przeszłości a konstrukcje przyszłości – dwa spojrzenia na strój rozbarski
13.10-13.30Dyskusja i podsumowanie konferencji
13.30-15.00Obiad
15.00-17.00WARSZTATY